Vi har Sole lokale som fast base mandager og torsdager. Korpsets formål er å vekke og stimulere barnas interesse for musikk, utvikle barnas musikalske evner, oppøve ferdighet på et instrument, skape godt kameratskap, lære disiplin, lojalitet og nøyaktighet, samt utvikle dem til sunne samvittighetsfulle og friske ungdommer. Vi ønsker å være et inkluderende korps, og verdiene våre er Trivsel, Vennskap og Spilleglede.

Oppgaver:

  • Dirigere aspirant- og juniorkorps sine øvelser, seminarer og konserter
  • Planlegge repertoarer og program
  • Ha kontakt med instruktørene for å påse at musikantene får passende opplæring
  • Hjelpe til med rekrutteringen

Kvalifikasjoner:

  • Har relevant musikalsk erfaring og god faglig ballast
  • Brenner for korpsmusikk og er en musikalsk leder
  • Erfaring med musikalsk arbeid med barn og unge
  • Evne til å engasjere og skape glede hos musikantene
  • Være en humørspreder og bidra til godt miljø i korpset
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr dirigenten god oppfølging, kjekke musikanter og mye moro.
Lønn etter avtale.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Stillingen krever politiattest.

Søknad med CV og relevante vitnemål og attester sendes til hanne.ormar@sfjbb.net innen 9. juni 2017.

Spørsmål kan rettes samme sted eller på 920 80 900 til styreleder Hanne Ormar.