Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet.

«Det er veien fram mot konkurransen som er den viktigste, det at man selv jobber med å bli bedre. Det er alltid gøy å ha noe å strekke seg etter, og konkurranser gir muligheten til å jobbe grundigere og dypere med musikken enn det man kanskje gjør ellers.»

OPPDATERT: Spillerekkefølgene er nå trukket!
DM Fredrikstad
DM Asker
DM Lørenskog

Kontaktinfo
askermesterskapet@musikkorps.no
fredrikstadmesterskapet@musikkorps.no
lorenskogmesterskapet@musikkorps.no

Voksenkorps
For info om Regionmesterskap for Amatørkorps, se her: musikkorps.no/regionmesterskap2017