Dårlig råd har konsekvenser for barn og unges deltagelse både i organisert og uorganisert fritidsaktiviteter. Det kan redusere deres mulighet til en aktiv fritid med mening, men også tilgangen til å delta i organisasjoner med påvirkningskanal overfor lokalmiljø. En NOVA-rapport 10/2010 viser at barn og unge i lavinntektsfamilier har signifikant lavere deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter.

NMF har fra og med 2017 blitt med i Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). NDFU ble startet med en idé om å samle frivillighets-Norge for å jobbe sammen om et felles mål. Arbeidet med dugnaden begynte allerede i 2013 og målet med dugnaden er å bidra til å sikre inkludering og deltakelse for barn og unge i Norge, uavhengig av sosio-økonomisk status.

Hva er ALLEMED?

NDFU (Nasjonal dugnad mot fattigdom ogutenforskap) har startet et prosjekt som heter «Alle med» og her er NMF samarbeidspartner.

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i din fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med.

Verktøyet gir deg som leder en enkelt måte å ta opp og arbeide med et tema som for mange kan være vanskelig å snakke om. Målet med ALLEMED er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi.

Vil ditt korps jobbe med ALLEMED og hva koster det?

Å bli med på ALLEMED koster ingen ting og du binder deg ikke til noe som helst. Vi oppfordrer deg til å registrere deg slik at alle kan se at i din gruppe/lag har dere fokus på, og arbeider aktivt med inkludering av alle uavhengig av økonomiske forutsetninger.

Alt du trenger å gjøre for å bli en del av ALLEMED er å gjennomføre en dugnad og aktivt arbeide med inkludering av alle barn som ønsker å være en del av din gruppe. Dugnaden er enkelt lagt opp og tar ikke lang tid. Det viktigste er at dere kommer frem til gode konkrete handlinger som skal sørge for at alle får være med.

For å gjennomføre dugnaden for å få alle med, får korpset tilsendt en brosjyre og samtalekort som alle kan notere på underveis. Dette får dere tilsendt, ferdig trykt i posten. Om du ønsker å laste det ned selv eller se på det allerede nå, ligger det her: http://www.allemed.no/verktoy/

http://www.allemed.no/verktoy/ finner du også Power-Point presentasjoner og flere filmer som er aktuelle rundt temaet.

Nysgjerrig?

Les mer om prosjektet og hvordan man gjennomfører ALLEMED dugnaden her: http://www.allemed.no/