Vi håper filmene (under her) kan være et positivt verktøy i inkluderingsarbeidet til korpsene.

For NMF sine inkluderingsagenter er filmene en del av et større undervisningsmateriell, rettet mot grupper som ikke har kjennskap til korps, hovedsakelig introduksjonsprogram. Filmene er uten språk, og skal illustrere ulike sider ved aktiviteten.

I filmene er det benyttet ulike ord, som er mye brukt i korpssammenheng. Med tiden vil det komme en oversikt over ordene på denne siden, med forklaring. Disse er ment for å kunne benyttes som verktøy når man rekrutterer nye medlemmer som ikke har kjennskap til korps, eller språklige minoriteter.

Foreldreaktivitet:
I denne filmen ser vi hvilken rolle foreldre kan ha i korpset. Noen sitter i styret og har ansvar for driften av korpset, mens andre hjelper til med rydding på øvelse eller koke kaffe. Alle rollene er viktige i den store helhet.

 

Øving:
I denne filmen ser vi hvordan musikanter i korps, har undervisning med en lærer, alene eller i grupper. I tillegg ser vi at musikantene får låne instrument av korpset. Dette innebærer at øving hjemme er en viktig del for å utvikle sine musikalske ferdigheter.

Samspill:
I denne filmen får vi innblikk i samspillsøvelsen til korpset. Korps er ofte inndelt i ulike nivåer, der det musikalske innholdet kan variere. I denne filmen møter vi Juniorkorpset og Hovedkorpset. I et korps er alle musikantene viktig for å skape musikk sammen.

Filmproduksjonen er støtta av Kulturdepartementet (KUD), takk til Løren og Refstad musikkorps, produsert av Marius Sørhus for NMF.

Informasjonsbrosjyrer

NMF produserer også informasjonsbrosjyrer om hva korps er. Disse vil bli tilgjengelig på ulike språk.