Å gi medlemmer oppgaver som de liker, skaper motivasjon og engasjement. NMF anbefaler at korps gjennomfører en kartlegging av medlemmenes/foresattes kvalifikasjoner.

På den måten vil korpset kunne finne riktige personer til de ulike oppgavene som skal løses. Undersøkelsen bør gjennomføres når nye medlemmer meldes inn.

Forslag til kartleggingsundersøkelse for skolekorps, klikk deg inn på denne lenka: https://docs.google.com/forms/d/1GQJkuoxpZy68lnmxGh2WSPDhhVaipkOCzC8Cji4hV_0/edit

Forslag til kartleggingsundersøkelse for voksenkorps, klikk deg inn på denne lenka: https://docs.google.com/forms/d/1K4kFbbkDVlbj6YU5Trze63udQbEutlAzCsuwjp8kM8E/edit