I forrige sesongen 2015/2016 bestod regionkorpset HOKK av 80 entusiastiske ungdommer i aldersgruppen 15-20 år.
Vi håper på like stor iver og påmelding for denne sesongen!

Dirigent for sesongen 2016/2017 er Morten Fagerjord.

REGIONKORPSET ønsker å holde et høyt musikalsk nivå og det kreves av medlemmene at de både stiller lojalt opp på alle samlinger i løpet en sesong, og at de møter godt forberedt.

Man søker om å få være med for en sesong av gangen.

Korpset har tre helgesamlinger i året på forskjellige steder i regionen. Hver samling avsluttes med en konsert. I 2017 skal NMF Hedmark/Oppland arrangere nasjonalt treff for regionkorps. Dette arrangementet kommer i tillegg til samlingene.