Korpset som møteplass og opplærings-arena kan være en viktig bidragsyter i integrering av nye familier i lokalsamfunnet.

Musikk er et universelt språk som kan gi samhandling og inkludering en god start. At mennesker med ulik bakgrunn og bagasje møtes til «samspill», kan føre til at vår kunnskap, forståelse og toleranse utvides.

For at korpsene skal kunne benytte seg av ressursene i det flerkulturelle samfunnet, må vi tiltrekke oss flere medlemmer og tilpasse aktiviteten vår.