Fra høsten 2017 er det ledig stilling som dirigent for Langesund Skolemusikk. Det er også ledig stilling som instruktør for aspiranter/rekrutter i korpset.

Langesund Skolemusikk er et brassband bestående av 23 musikanter, fordelt på hovedkorps og aspirant/rekruttkorps. Korpset rekrutterer fra Langesund Barneskole. Korpset har god økonomi og en god musikalsk fremgang. Vi satser på å være synlige i Langesund med blant annet showkonserter og synlighet på barneskolen. For mer info, sjekk www.langesundskolemusikk.no samt korpset facebooksider.

Korpset har øvelse på Langesund Ungdomsskole hver mandag kl 1800-2000.

Dirigenten har det musikalske ansvaret for hovedkorpset i nært samarbeid med styret. Instruktør vil ha hovedansvar for rekrutter/aspiranter.

Vi søker etter dirigent/instruktør som er

  • engasjert
  • har godt lag med barn
  • har gode musikkpedagogiske evner
  • er fleksibel
  • vil være med å utvikle korpset sammen med barn, foreldre og øvrige musikalske ledelse.

Lønns- og arbeidsvilkår for instruktører/dirigenter ihht nærmere avtale.

Søknadsfrist 01.06.2017.

Søknad sendes på e-post til styreleder Arne Oksvik: arne.oksvik@gmail.com, tlf 41759676.

Attester og vitnemål fremlegges ved intervju eller etterspørres før ansettelse finner sted.
Politiattest skal forevises før eventuell ansettelse.