Siden 2012 har NMF tilbudt veiledere i programmet «Bli bedre – få det bedre» og temakveld «Status i korpset» til korps som vil utvikle seg.

Gjennom veiledning og kompetanse om om korps gjør vi korpset bedre. Korpset får anledning til å sette ord på utfordringene i korpset og de får satt utfordringene i perspektiv for å danne en tydelig retning fremover for korpset.

Musikk og opplæring på et instrument er det eneste som skiller korpset fra andre typer fritidsaktiviteter, derfor er det viktig at korpset lykkes musikalsk og at hver musikant mestrer litt mer hver gang. Det er rundt det musikalske at korpset bruker de fleste av sine økonomiske ressurser og av den grunn er det også viktig at styret har en mulighet til kvalitetssikring rundt korpsets musikalske utvikling.

Gjennom musikk, aktiviteter, foredrag og erfaringsutveksling, er deres oppgave å være et godt forbilde for barn og unge og inspirere til spilleglede, fellesskap og mangfold i korps.

Er du interessert? Ta kontakt med  Per.einar.fon@musikkorps.no