NMFs handlingsplan 2014-2018

NMFs landsmøte vedtok ny handlingsplan 2014-2018. Her slås det fast at NMF skal styrke det enkelte medlemskorps gjennom å ha hovedfokus på skolekorpsdirigenten, instruktøren og korpsstyret. Dette skal gjøres gjennom kompetansehevende tiltak som bidrar til større faglig fokus og utvikling i det enkelte korps, herunder også bedre opplæring for dirigenter.