NMFs landsmøte vedtok ny handlingsplan 2014-2018. Her slås det fast at NMF skal styrke det enkelte medlemskorps gjennom å ha hovedfokus på skolekorpsdirigenten, instruktøren og korpsstyret. Dette skal gjøres gjennom kompetansehevende tiltak som bidrar til større faglig fokus og utvikling i det enkelte korps, herunder også bedre opplæring for dirigenter.

Etablerte dirigenter

NMF tilbyr egne dirigentkurs, og arbeider for å få på plass utdanning for korpsdirigenter på høgskole- og universitetsnivå. I løpet av 2016 kommer det en større kurspakke i regi av NMF for skolekorpsdirigenter.

NMF har siden 2012 vært medarrangør av Dirigentuka  i Stavanger. Dette er et årlig kurs for dirigenter på alle nivåer, og arrangeres i midten av august.

Korps som deltar i NMFs veiledningsprogram gjennom  Bli bedre, får også tilbud om dirigentveiledning. Her vil dirigenten få en ekstern mentor/samtalepartner som bidrar til refleksjon rundt dirigentrollen og arbeidet i korpset.

Universitetet i Stavanger tilbyr bachelor- og master-studier i korpsdireksjon, og tilbyr også Digitale dirigentstudier rettet mot korpsdirigentene. I tillegg starter UiS opp Digitale skolekorpsstudier høsten 2017. (Søknadsfrist 1. mars)

Musikhögskolen Ingesund i Arvika i Sverige tilbyr Aspirantkorpsdirigering i tett samarbeid med NMF.

Griegakademiet startet etterutdanning for skolekorpsdirigenter i 2014. Studiet går annethvert år, og neste gang fra høsten 2016.

Norges Musikkhøgskole tilbyr Videreutdannig i skolekorpsledelse.  Og bachelor- og master-studier, samt ensembleledelse 1 og 2 for dirigenter, men ikke spesielt rettet mot korps.

Unge dirigenter

NMF arbeider målrettet med rekruttering av nye dirigenter gjennom flere tiltak. Alle som deltar på NMFs sommerkurs får egen dirigentpinne og kontakt med dirigentrollen gjennom teorifag og enkel praksis.

Forskjellige kurs spesielt rettet mot ungdommer i alderen 15-20 år tilbys i alle regioner, etter behov.

Dirigentuka har eget ungdomskurs, primært for ungdom fra 18 år og oppover.