Norsk Blåsesymfoni er en unik møteplass i norsk musikkliv, der talentfull ungdom spiller sammen med Sjøforsvarets Musikkorps i Bergen. Til sammen utgjør dette et stort symfonisk ensemble på om lag 60 musikere som vil framføre viktige verk fra blåsemusikklitteraturen i en profesjonell ramme.

Dirigent for Norsk Blåsesymfoni 2017 er Andreas Hanson, til daglig kunstnerisk leder for Forsvarets Stabsmusikkorps i Oslo.

Målgruppen er musikanter over 18 år som enten er musikkstudenter eller kommet opp på et høyere instrumentalt nivå.

Norsk Blåsesymfoni blir gjennomført med støtte av Dextra Musica, Sparebankstiftelsen og er sikra finansiering de neste 5 årene og vil etter planen bli gjennomført videre i samarbeid med Forsvarets Musikk.

Norsk Blåsesymfoni – nytt tilbod for ungdom