Kontoret har en øvrig bemanning med daglig leder (100 %), en musikkonsulent (100 %) og drillkonsulent (20 %). Kontoret er tillagt en del nasjonale oppgaver i tillegg.

Musikkonsulentens arbeidsoppgaver:
Utvikling og gjennomføring av musikkfaglige tiltak i NMF Sør i henhold til vedtatt handlingsplan, herunder eksempelvis:

 • Faglig ansvar og produsentoppgaver i forbindelse med kurs/ arrangementer i NMF Sør
 • Etablering og gjennomføring av regionale dirigentnettverk
 • Kurs- og foredragsvirksomhet
 • Noe merkantilt arbeid knyttet til produksjon
 • En av regionens musikkfaglige ansikt utad
 • Inngår i musikksjefens fagteam med møtedeltakelse og faglige oppgaver

Vi ser etter en person som har:

 • utdanning som er relevant for stillingen. Relevant arbeidserfaring kan kompensere manglende formell utdanning
 • gode resultat i tidligere arbeid
 • evne til nettverksbygging
 • erfaring som produsent/prosjektleder
 • kunnskap om frivillig organisasjonsarbeid generelt eller korpsbevegelsen spesielt
 • evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • god datakunnskap, da spesielt Office-program

Vi kan tilby:

 • kreativt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gode utviklingsmuligheter i egen stilling
 • dyktige kollegaer og utfordrende arbeidsoppgaver

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Vedkommende som blir ansatt, må kunne fremvise politiattest. Ettermiddags-, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Musikkonsulenten rapporterer til daglig leder i regionen.

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Spørsmål vedr. stillingen rettes til:
Daglig leder i Sør, Finn Arne Dahl Hanssen, tlf: 909 56 893

Søknadsfrist: 31. mars 2017

Søknad med CV sendes til: arne@musikkorps.no
Mrk: Musikkonsulent NMF Sør