NMF Øst har et regionstyre bestående av syv styremedlemmer og fire varamedlemmer. På kontoret i Oslo jobber det fire personer i fast stilling.

Kontakt oss

Telefon og e-post
982 41 157
NMFOst@musikkorps.no

Facebook
NMF Øst på Facebook

Postadresse
NMF Øst
Postboks 8723 St.Olavs plass
0028 Oslo

Besøksadresse
Storgata 8
0155 Oslo

Organisasjonsnummer
971525630