Illustrasjon tillitsvalgte
Publisert 01/01/2015 - Oppdatert 03/04/2017 Forfatter: Randi Kvinge

Om NMF Hordaland

NMF Hordaland er en av åtte regioner i Norges Musikkorps Forbund. Regiontinget er NMF Hordaland sitt øverste organ. Det arrangeres annethvert år og alle regionens korps er invitert til å delta for å vedta regionens satsingsområder.

Regiontinget velger regionstyret som styrer for neste periode.

NMF Hordaland har et regionstyre med syv styremedlemmer og tre varamedlemmer. På kontoret i Bergen er det tre ansatte med til sammen 2,1 årsverk.

Kontakt oss

Post- og besøksadresse
NMF Hordaland
Lars Hillesgate 20A
5008 Bergen

Telefon og epost
982 41 162
Send mail til NMF Hordaland

Tillitsvalgte 2015-2017

Regionstyret

Eivind H. Hermansen – Styreleder (Valgt inn fra Skjold Nesttun Janitsjar)
Tlf: 975 55 935

Harald Borge – Nestleder (Valgt inn fra Skjold Skoles Musikkorps)
Tlf: 91 88 93 39

Cecilie Kaarstad – Styremedlem (Valgt inn fra Kleppe Musikklag)
Tlf: 90 61 50 68

Kåre Stokke – Styremedlem (Valgt inn fra Arna Skulemusikklag)
Tlf: 90 19 16 42

Nils-Arne Træland – Styremedlem (Valgt inn fra Manger Musikklag)
Tlf: 97 70 13 42

Sandra Sognnes – Styremedlem (Valgt inn fra Kleppe Musikklag)
Tlf: 95 12 51  09

Solveig Marie Borgund – Styremedlem (Valgt inn fra Hordvik Skolemusikklag)
Tlf: 94 89 55 97

Knut Johan Onarheim – Varamedlem (Valgt inn fra Tveiterås Skolekorps)
Tlf: 90 14 08 07

Ruth Vihovde – Varamedlem (Valgt inn fra Sveio Drill)
Tlf: 91 63 74 82

Kontrollkomiteen

Øystein Kallekleiv – Leder (Valgt inn for Hordvik Skolemusikklag)
Tlf: 920 41 233

Viggo Bjørge – Medlem (Valgt inn for EIkanger-Bjørsvik Musikklag)
Tlf: 907 85 825

Nina Rolland – Medlem
Tlf: 958 166 76

Birthe Ørbeck-Lomheim – Varamedlem
Tlf: 901 812 30

Valgkomiteen

Arne Henning Markhus– Leder (Valgt inn fra Musikklaget Fjellklang)
Tlf: 92 48 28 56

Endre Lindtner Jørgensen – Medlem (Valgt inn fra Dragefjellets Musikkorps)
Tlf: 99 47 93 28

Silje Villanger Setsaas – Medlem (Valgt inn fra Radøy Brass)
Tlf: 93 29 57 12

Thorgeir Thunestvedt – Medlem (Valgt inn fra Manger Musikklag)
Tlf: 46 91 01 88

Ansatte

Administrasjonen

Norges Musikkorps Forbund Hordaland
Lars Hillesgate 20A, 5008 Bergen
Tel: 98 24 11 62
Fax: 921 72 739
Send mail til NMF Hordaland

Randi Kvinge
Daglig leder
Tel: 974 75 026

Beate G. Holmefjord
Musikkonsulent/Produsent
Tel: 970 93 814

Medlemskorps

Medlemskorps i Hordaland – alfabetisk rekkefølge

Kontaktinformasjon finner du på kartet nederst på musikkorps.no

Alliansekorpset Arna
Alversund Musikklag
Alversund Skulemusikkorps
Alvøen Skolekorps
Alvøens Musikkforening
Arna Skulemusikklag
Arnavågen Musikklag
Arne Musikforening
Ask Musikkorps
Askøy Brass Band
Austebygd Skulemusikklag
Austrheim Skulekorps
Bakken Skulemusikkorps
Baldersheim Musikklag
Bergen Brandkorps Musikkorps
Bergen Brass Band
Bergen Embouchure Ensemble
Bergen Politiorkester
Bergen Tuba Quartet
Bergens Musik Corps
Bjoa Musikkorps
Bjorøy Skoles Musikkorps
Bjørgum Kløve Palmafossen
Bjørklund Musikklag
Bjørsvik brass
Blanke Messingen
Blomvåg Skulemusikkorps
Blowout Band
Bremnes Drill
Bremnes Musikklag
Bulken Skulemusikk
Bulken Ungdomskorps
Bømlo Janitsjar
Bønes Skolekorps
Christi Krybbe Sk.M.Korps
Dale Musikkforening
Dale og Stanghelle Skulekorps
Dale Skulekorps
Dalsøyra Skulekorps
Damsgård Skoles Musikkorps
Davanger Skolekorps
Dragefjellets Musikkorps
Eidfjord Skulemusikklag
Eidsvåg Skoles Musikkorps
Eikanger-Bjørsvik M. Lag
Eikeland Musikkorps
Eikelandsfjorden Musikklag
Eikelandsosen Skulem.Lag
Erdal Janitsjar
Erdal Skoles Musikkorps
Espevær Musikkorps
Etne Musikklag
Etne Skulekorps
Evanger Musikklag
Fana Brass
Fana Musikklag
Fauskanger Skules M.Korps
Fedje Musikkorps
Fitjar Musikklag
Fitjar Skulekorps
Fjelbergøyane Blåseband
Fjell Brass
Fjon Musikklag
Flesland Musikklag
Florvåg Musikklag
Florvåg Skoles Musikkorps
Follese Skolemusikkorps
Follesø Musikklag
Fortunens Musikkorps Bergen
Fotlandsvåg Musikklag
Fridalen Skoles M.Korps
Fusa Musikklag
Fusa-Strandvik Musikklag
Førde Musikkorps
Førde Skulemusikkorps
Gamlekarmusikken Nordnæs Batallion
Garnes Skulekorps
Gilje Brass
Granvin Musikklag
Granvin Skulemusikk
Grasdal skulekorps
Halsnøy Skulekorps
Hanøy Brass Band
Hanøy Skoles Musikkorps
Hatlestrand Brass
Haugland Skole MusikKorps
Haugland Skulekorps
Haukeland Skoles M.Korps
Haukeland/Kronstad Skolekorps
Haukås Musikklag
Haukås Skolemusikk
Haus Musikklag
Haus Skulemusikklag
Hauso-Vines Skulemusikklag
Hellen Brass Ensemble
Hellen Skoles M. Korps
Herand Musikklag
Herøysund Skulemusikk
Hetlevik Musikklag
Hetlevik Skolekorps
Hillestveit Musikkorps
Hjellestad Skoles M. Korps
Holmefjord Musikklag
Hop Skoles Musikklag
Hordabø Skulemusikklag
Hordaland Ungdoms Brass Band
Hordaland Ungdomskorps
Hordvik Musikklag
Hordvik Skolemusikklag
Huglo Skulekorps
Husnes Musikklag
Husnes Skulekorps
Høylandsbygd Musikkorps
Hålandsdalen Musikklag
Indre Arna Skulemusikklag
Jernbanens Musikkorps, Bergen
Jondal Musikklag
Kaland Brass
Kaland Skolemusikkorps
Kaland Skulemusikklag
Kalvatræet Skolekorps
Kirkevoll Skolemusikkorps
Kjøkkelvik Skoles Musikkorps
Kleppe Musikklag
Kleppe Skoles Musikklag
Kleppestø Skolekorps
Kløvheim Skulekorps
Knarvik Skulekorps
Kolbeinsvik/Drøna/Vinnes skulekorps
Krohnengen Brass Band
Krohnengen Skoles M. Korps
Krokeide Skolemusikkorps
Kyrkekrinsen Skolem. Lag
Laksevåg Musikkforening
Laksevåg Skolemusikkorps
Landro Skulekorps M/Drill
Landås Skoles Musikkorps
Langeland Skulekorps
Leiknes Skulemusikklag
Leirvik Skulekorps
Li og Flaktveit Skolekorps
Liland/Hjellestad Sk.korps
Lindås Brass
Lindås Skulekorps
Lone Skulemusikkorps
Lonevåg Skulemusikklag
Lungegaardens Musikkorps
Lysefjorden Musikklag
Lysefjorden Skolemusikkorps
Lyshornet Brass
Lyshovden Skoles M. Korps
Løvås Skoles Musikkorps
Manger Musikklag
Manger Old Star Brass
Manger Skulemusikklag
Mariakirkens Brassband
Mathopen Skoles Musikkorps
Matre Skulemusikk
Meland Musikklag
Meling Skulekorps
Midtre Sotra Skulekorps
Midtun Drill
Midtun Skoles Musikkorps
Minde Brass
Minde Skoles Musikkorps
Mjølkeråen Skolemusikklag
Morvik Juniorkorps
Moster Skulekorps
Musikklaget Fjellklang
Musikklaget `JANUS`
Møhlenpris Skolekorps
Nattland Skolekorps
Nesttun Kr. Hornorkester
Nesttun-Hop Musikklag
Nordbygda Musikklag
Nordbygda Skulekorps
Nordbygda Skulekorps
Nordens blåsersymfoniker 98
Nordlys XO
Nordnes Skoles Musikkorps
Nore Neset Skulekorps
Norheimsund Musikklag
Norheimsund Skulemusikklag
Norrøna/Lonevåg Musikklag
Nyborg Brass
Nygårdslien Skolekorps
Ny-Krohnborg Skolekorps
Nå Musikklag
Odda Musikklag
Odda Skolekorps
Olsvik Skolekorps
Omvikdalen Musikklag
Omvikdalen Skulekorps
Onarheim Musikklag
Os Musikkforening
Os Skulekorps
Oscars Brass
Oster Brass
Ostereidet Skulemusikk
Osterøy Janitsjar
Paradis Skolekorps
Radøy Brass
Rolland Skolekorps
Rommetveit Skulekorps
Rong Brass
Rong Skulemusikkorps
Rosendal Musikklag
Rosendal Skulekorps
Rossland Skulekorps
Rothaugen Skolekorps
Rubbestadneset Musikklag
Rubbestadneset Skulekorps
Røldal Skulemusikkorps
Sagstad Skulekorps
Sagvåg Musikklag
Sagvåg Skulekorps
Salhus Musikklag
Salhus Skulemusikk
Samnanger Skulemusikklag
Sandnes Skulemusikk
Sandviken Messingkorps
Sandviken Skolekorps
Sandvikens Ungdomskorps
Seim Musikklag
Seim Skulekorps
Selbjørn Skulekorps
Skare Musikklag
Skeie Skoles Musikkorps
Skjold Nesttun Janitsjar
Skjold Skoles Musikkorps
Skjold Ungdomskorps
Skodvin Skulemusikk
Skogsvåg Skulemusikkorps
Skånevik Musikklag
Skånevik Skulekorps
Slettebakken Skoles Musikkorps
Smørås Skolemusikk
Smådragen-Seljedalen Sk.K.
Sotra Brass
Sotra Musikklag
Sotra Vest Skulekorps
Stamnes Skulekorps
Stord Musikklag
Stord Skulekorps
Storebø Skulemusikk
Strandebarm Musikklag
Strandvik Musikklag
Strusshamn Musikkforening
Strusshamn Skoles Musikklag
Sund Skulemusikk
Sveio Drilltropp
Sveio Skulekorps
Svortland Skulekorps
Syltøy Skulekorps
Sæbø Skulemusikklag
Sælen Skoles M.Korps
Søfteland Musikklag
Søre Neset Musikklag
Søreide og Sandsli Skolekorps
Tertnes Amatørkorps
Tertnes Brass
Tertnes Skoles Musikkorps
Toftøy Skulemusikkorps
Trengereid Skule Og Asp.Korps
Trengereid Song Og Musikklag
Trolandshammer Skulekorps
Træet Skolemusikkorps
Tunes Og Trengereid Sk.M.
Tveit Skolekorps
Tveiterås Skolekorps
Tysnes Musikklag
Tysnes Skulekorps
Tysse & Nordbygda Musikklag
Tyssedalkorpset
Uggdal Musikklag
Ullensvang Skulemusikklag
Ulsmåg Skoles Musikkorps
Ulveset Skulekorps
Ulvik Musikklag
Ulvik Skulemusikklag
Ungdomskorpset Samklang
Uskedal Musikklag
Uskedal Skulemusikk
Utåker Musikklag
Vadmyra Skolekorps
Vaksdal Musikklag
Vaksdal/Dale/Stanghelle Skulemusikk
Valestrand Musikklag
Valestrand Skulekorps
Varden Skoles M. Korps
Vikebygd Sk. Og Ungd.Korps
Voss Musikklag
Voss Skulemusikk
Vossestrand Musikkorps
Vossestrand Skulekorps
Våge Skulemusikklag
Ølve Musikklag
Øygarden Ungdomskorps
Øystese Musikklag
Øystese Skulemusikklag
Ålvik Musikklag
Ålvik Skulemusikkorps
Årstad Musikkorps
Åsane Janitsjar
Åsane Musikklag

Loading