Regionen har et regionstyre bestående av seks styremedlemmer og fire varamedlemmer. På kontoret i Molde jobber det tre personer med til sammen 2,2 årsverk for NMF Nordvest og 0,8 årsverk for NMF nasjonalt.

Kontakt oss

Postadresse: Postboks 2521, 6404 Molde

Besøksadresse: Julsundvegen 7, 6412 Molde

Telefon og e-post: 98 24 11 64, nordvest@musikkorps.no