NMF Sør

har et regionstyre bestående av ni styremedlemmer og tre varamedlemmer. På kontoret i Sandefjord jobber det seks personer med til sammen 2,8 årsverk for NMF Sør og 1, 8 årsverk for NMF nasjonalt.

Kontakt oss

Postadresse
NMF Sør
Postboks 1225 Krokemoa
3205 Sandefjord

Besøksadresse
Idrettens Hus
Stadionveien 5
3214 Sandefjord

Telefon og e-post
982 41 160
nmf-sor@musikkorps.no