Amatørkorpsene samles til felles Regionkonkurranse på tvers av fylkene. Ved stor påmelding vil NMF Øst vurdere behovet for å utvide mesterskapet til to dager.

I 2016 ble det et rekordstort mesterskap, der hele 33 korps deltok – fra Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Årets mesterskap blir enda større!
Les mer her

OPPDATERT: Spillerekkefølgen, med tidspunkter, er nå klar!
Regionmesterskap 2017 (revidert 14. mars)
Program 2017 (pdf)

Kontaktinfo
– regionmesterskap@musikkorps.no

Skolekorps
For info om Distriktmesterskap for Skolekorps, se her: musikkorps.no/distriktmesterskap2017