NMF Hordaland gjennomfører regionting lørdag 22. april på Grand Hotel Terminus i Bergen.

I tillegg til årsmøtesaker vil det bli tatt opp aktuelle temaer med nyttig innhold for tillitsvalgte i både skolekorps og voksenkorps.

2018
Musikkorpsenes år og hundreårsjubileet til NMF i 2018 blir sentrale temaer på regiontinget. Berit Handegard som er prosjektleder kommer blant annet for å fortelle om planene for Landsfestivalen som skal gjennomføres i Bergen.

Hvert enkelt korps vil også bli utfordret  til å komme med egne ideer til hvordan Musikkorpsenes år kan markeres lokalt. I den forbindelse vil Linn Mevold Skogheim fra NOR PR være med å motivere og inspirere til hvordan akkurat ditt korps kan bli synlig i lokalmiljøet!

DELTAKELSE PÅ REGIONTINGET
Hvert musikkorps har rett til å delta med inntil to ordinære regiontingsrepresentanter med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder. Medlemskorpsene har også anledning til å sende observatører. Disse får delta så langt det er plass.

Innkalling til regionting blir sendt til korpsene i henhold til vedtektene som sier ti uker før arrangementet starter.

REGIONTINGAVGIFT
I 2009 vedtok Kretstinget at de korpsene som ikke deltar, må betale en avgift på kr 850,-.

 

Vi gleder oss til en flott dag med både inspirasjon, faglig påfyll og diskusjon rundt hva NMF Hordaland skal jobbe for i fremtiden.

Velkommen!