Sandefjord Gutte- og jentekorps(SGJK) søker dirigent/musikalsk leder og aspirant-/juniorinstruktør, gjerne i samme person. Økonomien er relativt god, men korpset bærer preg av generasjonsskifte og noen år med lite rekruttering.

Fra høsten vil det være 7-8 musikanter i hovedkorpset og 5-6 aspiranter. Utfordringen er dermed å bringe frem en ny generasjon musikanter samtidig som de eldre i korpset utfordres musikalsk. Erfaring fra korpsbyggingsprosjekter vil være en fordel. Planer for opplæring og utvikling både av aspiranter og hovedkorps må lages.

Sandefjord Gutte- og jentekorps ble stiftet i 1915 og er det eneste skolekorpset i Sandefjord med brassbandbesetning. Musikantene har vanligvis en aspirantperiode på to år før de rykker opp i hovedkorpset. Korpset holder til på Byskolen i sentrum av Sandefjord. Hovedkorpset øver mandager fra 18.00 til 20.00.

Tiltredelse ved skolestart i august, eller så raskt som mulig.
Lønn etter avtale.

Send søknad til Lise Jakobsen lijalise82@gmail.com
Mobil 94183986