Sandefjord musikkorps (SMK) er et veldrevet korps. Vi er ca. 40 aktive medlemmer i alderen 15-70 år, medlemstallet er stigende. SMK holder 6-7 konserter i året og deltar hvert år i NM Janitsjar, der vi for tiden stiller i 1. divisjon. Et viktig mål for korpset er å beholde et høyt musikalsk nivå også i fremtiden.

SMK er delaktige i Janitsjarringen i Sandefjord, der vi stiller som dugnadspersonell ved regions-konkurranser og NM for skolekorps, samt instruktører etc. ved skolekorpsenes fellesseminarer.

Det siste året har vi vært uten fast musikalsk leder, men vi har fått møte mange dyktige og inspirerende dirigenter gjennom våre konsertprosjekter. Nå føler vi derimot at tiden er inne for å ansette en fast dirigent, og musikalsk leder, fra august 2017.

Sandefjord musikkorps ser etter en dirigent som har:

  • Dirigentutdannelse
  • Erfaring fra amatørkorps-dirigering
  • God formidlingsevne
  • Et ønske om å bygge korps og tenke langsiktig
  • Evne til å plukke et repertoar, i samråd med musikkutvalget, som utvikler korpset musikalsk

Sandefjord musikkorps kan tilby:

  • Lønn etter avtale, tiltredelse fra august 2017
  • Stabil medlemsmasse og god besetning
  • Varierte konsertformer og konsertarenaer
  • Velfungerende styre

Søknadsfrist 4. april 2017

Kontaktperson: Thorny Cesilie Andersen, tlf 48112138, epost leder@sandefjord-musikkorps.no

Mer om korpset: www.sandefjord-musikkorps.no