Holmestrand skolekorps er 96 år og et av landets eldste skolekorps. Korpset har janitsjarbesetning og ca 45 musikanter og en stor drilltropp på 30 drillere i alderen 7-17år med fartstid fra 1 til 8 år. Drilltroppen deltar på marsjoppdrag sammen med musikantene i korpset og gjennomfører også egne show. I korpsets 5-års plan legges det også vekt på at troppen skal utvikles faglig og delta i konkurranser, men korpset ønsker å ha fokus på sosialt miljø med rom for forskjellige nivåer.

Drilltroppen har øvelse 3-4 timer på torsdag ettermiddag/kveld i idrettshall i Holmestrand.

Hovedtrener/koreograf

Vi ønsker en hovedtrener som kan:

  • Lede og undervise våre drillere
  • Være drilltroppens faglige leder og drilltroppens ansikt utad
  • Planlegge og lage marsj-, konkurranseprogram og show sammen med korpsets drillere og andre ressurspersoner som hjelpeinstruktører, korpsledere etc.
  • Planlegge og gjennomføre rekrutteringsarbeid
  • Samarbeide med korpsets dirigent, tillitsvalgte og styre.

Stillingen innebærer hovedansvar for instruksjon av hoveddrilltroppen. Det er ønske om kompetanse innen drill, marsjering og koreografi. Du bør også ha bestått drillinstruktørkurs på nasjonalt nivå, men erfaring og andre kurs kan kompensere for dette.

Det gis det stort rom for fleksibillitet. Kreativitet og nytenkning i forhold til undervisning, program og faginnhold er ønskelig.

Lønn etter avtale, men vi følger anbefalinger fra NMF og betaler hovedsakelig lønn basert på avtalt timegrunnlag, men er åpne for andre løsninger.

Kontakt styreleder Birgit Sandin Vildalen birgit@vildalen.com eller 90515191

Søknadsfrist 5.juni 2017