For å kunne ivareta oppgavene i styret på en best mulig måte, er det best at styret fordeler oppgavene mellom seg utfra den samlede kompetansen det til enhver tid sittende styret har. Det er viktig å vite hvile oppgaver som skal løses og til hvilke tid. Den beste motivasjonen til medlemmene er når de har oppgaver de har lyst, og forutsetninger for å løse. (Scroll lenger ned på sida for å lese mer om emnet)

Hvordan lage et godt årsmøte
Hva er mine oppgaver som styreleder
Hva bør jeg tenke om økonomi
Hvordan bygge korpset innenfra
Hvordan markedsføre korpset