JURIDISK BISTAND
Dersom korpset har problemer som krever juridisk kompetanse, kan korpset rette en henvendelse til post@musikkorps.no. NMF vil da gjøre en vurdering om det er behov for juridisk bistand, og videresende saken til vår advokat. Etter tre gratistimer, er prisen kr 1000,- pr time, dersom korpset har behov for mer hjelp.
I tillegg kan enkeltmedlemmer og korps benytte seg av vår advokat til kr 1000,- pr time, uavhengig av sakens innhold. Ta i så fall kontakt med  Kjetil.lundberg@eurojuris.no

DIRIGENT OG INSTUKTØR I KORPS
Her finner du NMFs standard kontrakt for ansettelse av dirigent og instruktør i korps.

Kontrakten er utarbeidet i samarbeid med Musikernes Fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet. Standard kontrakten er tuftet på tariffavtalen for musikk- og kulturskoletilsatte og består av følgende deler:

Standard kontrakt – Arbeidsbeskrivelse for dirigent/instruktør
Standard kontrakt – Arbeidsavtale for dirigent/instruktør
Standard kontrakt – Skjema beregning stilling
Standard kontrakt – Veiledning for ansettelser av dirigent/instruktør

Standard kontrakten blir oppdatert fortløpende iht. endringene som framkommer i tariffoppgjørene i kommunal sektor.

NMF håper at standardkontrakten kan hjelpe korps og dirigent / instruktør til å få en mer ryddig struktur i sin drift og sitt arbeid.