NMF Rogaland

NMF Rogaland sitt regionstyret har 9 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Regiontinget velger regionstyret som styrer for neste periode.

NMF Rogaland har 2 ansatte i 2 årsverk.

Kontakt oss

Adresse
NMF Rogaland
Sandvigå 7
4007 Stavanger

Telefon
982 41 161

E-post
rogaland@musikkorps.no