2018 – Musikkorpsenes år!

I november i fjor erklærte kulturminister Linda H. Helleland at 2018 får status som «Musikkorpsenes år». Norges Musikkorps Forbund (NMF) fyller 100 år i 2018 og musikkorps har i alle disse årene spilt en vesentlig rolle i norsk musikk- og kulturliv. Ved runding av de 100 er korpsene aktuelle som aldri før!

Den profesjonelle delen av Korps-Norge – forsvarskorpsene – runder 200 år samme år. To sterke og viktige kulturbærere jubilerer samtidig. De profesjonelle korpsene er unike og viktige forbilder for musikantene i skolekorpsene.

I drømmen om å kunne leve av musikken ser mang en skolekorpsmusikant seg som en del av Stabsmusikken, Marinemusikken eller et av de andre forsvarskorpsene.

I fjor høst så vi klare, synlige bevis på de bånd som er knyttet mellom korpsbevegelsen og de profesjonelle forsvarskorpsene. Under en aksjon utenfor Stortinget stilte korpsene massivt opp om de nedleggingstruede forsvarskorpsene; korpsfanene var høyt hevet, og tårene rant – selv på garvede militærmusikere.

Det første skolekorpset ble startet av William Farre på Møllergata skole i 1901. Men det var først i etterkrigstiden og i gjenreisingen av landet at antall skolekorps skjøt fart. «Hver skole sitt korps» var mantraet på 60- og 70-tallet, og i en periode ble det stiftet to nye korps hver uke!

I 1949 ble Eikanger Musikklag stiftet. To år etter så Bjørsvik Musikklag dagens lys. I 1971 ble de to korpsene slått sammen. 29. april i år ble de europamester for tredje gang. Dagen etter ble Tertnes Skoles Musikkorps og Manger Skulemusikklag henholdsvis nummer to og tre i europamesterskapet for ungdomsbrassband. Også drillerne i NMF vet å hevde seg. I påsken hentet norske drillere flere medaljer enn noen sinne i EM for drillere!

På det meste var det omtrent 2200 musikkorps i Norge. I dag utgjør NMF 1628 korps. Eller rundt fire korps i hver eneste kommune – i snitt. Mestring, fellesskap, musikkglede, livslang hobby – det er bare å drysse ut honnørordene. På nasjonaldagen tar vi på oss vår fineste stas og fyller dagen med tradisjon og musikkglede.

I korpsbevegelsen dreier det seg om å være inkluderende, inspirerende og engasjert. Alle som vil får være med, uansett kjønn, alder og etnisk opphav. Slik har det vært, slik er det, og slik skal det alltid være. Det å prestere noe sammen er stadig viktigere sett ut fra et større samfunnsperspektiv. Dette unike tar barna med seg videre – uansett hvilke veivalg de tar senere i livet.

Frivilligheten har alltid tatt ansvar når samfunnet har stått overfor utfordringer. Regjeringen har også innsett dette. «I frivillige organisasjoner får barn og unge mulighet for opplevelser, mestring, nye venner og sosial tilhørighet», skrev Regjeringen i sin pressemelding for to år siden. NMF var en av organisasjonene som fikk midler for å bidra i kampen mot barnefattigdom. Vi mener alle skal ha mulighet til å få oppleve det fellesskapet som er så viktig i en oppvekst, og har gjennomført en rekke tiltak som har gitt slik mulighet, bl.a. våre «Vinterpulse»-uker i Oslo og Bergen. Her får barna oppleve en uke med musikk, mestring, vennskap og engasjement!

Det er ikke uten grunn at kulturministeren uttalte at det var en lett avgjørelse å ta at 2018 skulle bli «Musikkorpsenes år». Korpsene forvalter og foredler en lang og stolt tradisjon. Hele landet skal få ta del i feiringen av neste års jubileum!

Vift litt ekstra med flagget når korpset passerer deg på 17. mai! Vi skal prege musikklivet, samfunnet og det frivillige Norge også de neste 100 år!

Rita Hirsum Lystad
president, Norges Musikkorps Forbund