NMF Nordvest oppfordrerer dermed korpsene om å søke sine prosjekter inn for å få offesiell jubileumsstatus. Regionen ønsker å sette fokus på fire viktige områder innenfor korpsdrift og korpshverdag, så prosjektet deres må høre hjemme innen for minst en av kategoriene. Det er er mulig å huke av for flere fokusområder i søknadsskjemaet. Hvert korps kan søke om inntil 5 konserter/prosjekter hver. Sett opp prosjektene i prioritert rekkefølge. De fire fokusområdene er:

  • Rekruttering
  • Inkludering
  • Lokal synlighet
  • Samarbeid med lokale kulturaktører

Les mer om fokusområdene, i fanen under.

Profilering
Alle korpsene som får plass i stafetten får tilsendt en profileringspakke digitalt. Det er mulig for korpsene å sette inn egen tekst og korpsets logo.

Søknadsfrist: 19. november