Instrumentfondet er en statlig finansiert ordning som hjelper norske korps med innkjøp av instrumenter. Ordningen er for absolutt alle skolekorps i Norge og krever ikke medlemskap i Norges Musikkorps for å søke. Hensikten med fondet er at korps og orkester for barn og unge skal kunne kjøpe inn og ha oppdaterte instrumenter for sine musikanter. Instrumentkjøp er ofte svært dyre og selv om fondet verken er tenkt å dekke hele kjøpsbeløpet eller gir en garanti, er det for mange korps viktig.

I 2024 ble det søkt om rekordhøye 61,5 millioner kroner. Dessverre har ikke fondet penger til å innfri alle søknadene fult ut. Dette gjør at NMF må gjøre vanskelige vurderinger på hvem som skal få penger og hvor mye de skal få. Omtrent halvparten av korps som kan søke – søker.

Hvem som får penger avgjøres blant annet på hvor mye penger korpset har fått tidligere år, slik at de som har fått minst kan få mer i år. Det blir også kun gitt penger til instrument, slik at korps som søker på noe annet enn instrumenter får avslag, korps som også prioriterer hvilke instrumenter de skal kjøpe blir prioritert høyere. I tillegg til dette er det noen korps som av en eller flere årsaker diskvalifiserer seg.

I år ser fordelingen for utbetaling slik ut:

Tildelt sum Antall korps Beløp utbetalt
0 120 0
20 000 34 680 000
30 000 68 2 040 000
40 000 72 2 880 000
50 000 46 2 300 000
60 000 49 2 940 000
75 000 15 1 125 000
80 000 21 1 680 000
100 000 10 1 000 000
120 000 9 1 080 000
130 000 0 0
150 000 7 1 050 000
Totalt:  451 16 625 000

 

Instrumentfondet kommer av et gjennomslag fra NMF i 2006 og finansieres av Kulturdepartementet. For NMF er transparens viktig, derfor har vi gjort  saksbehandlingsbrevet for instrumentfondet tilgjengeligb her og retningslinjene til instrumentfondet her.