Starten

Det er ni år siden den første av brødrene startet i korpset. Thomas var først ut, og han startet fordi det hørtes kjekt ut. Storebror Eivind fulgte etter sammen med en kamerat, etter de først hadde forsøkt seg på fotball. Vegard og Morten startet fordi det så kjekt ut og de så at brødrene trivdes godt.

Musikalsk fritid

Eivind, Vegard og Morten spiller piano i tillegg til korpsinstrumentet.
Eldstemann Eivind spiller i tillegg i to voksenkorps, Musikkorpset Havtonar og Stangaland Brass. Thomas har også hjulpet til litt i Musikkorpset Havtonar, og Vegard har det siste halve året spilt i fast i samme korpset.

Eivind er nå ferdig i skolekorpset og flytter utenbys for å studere til høsten. Han er allerede i gang med å se seg etter et korps som passer for han. Vegard er også innstilt på å fortsette med musikk når han blir eldre. Han har som mål å spille i Rogaland Ungdomskorps og Stangaland Brass.

Trivsel er viktig

De fire brødrene trives godt i korpset. Det er kjekt å spille med andre, i tillegg til at det er kjekt sosialt. Å kjenne at en blir bedre å spille alene og sammen med korpset bidrar til økt trivsel og mestring. Foreldrene understreker at ungene føler seg vel i korpset. De opplever at det er bruk for alle og at alle er like viktige. Guttene har nok fortsatt fordi det er kjekt å spille, de får utvikle seg på instrumentet, de har venner der og det er sosialt. Brødrene er også flinke til å motivere hverandre.

I tillegg til å spille i korpset har eldstemann vært aktiv som tillitsvalgt i korpsets styre, han underviser aspiranter og juniorer og har deltatt på flere instruktørkurs. Thomas og Vegard tar ansvar for yngre musikanter som trenger veiledning og Morten er familiens morroklump.

Foreldremedvirkning

Foreldrene hadde ingen korpserfaring før guttene startet i korpset. 17. mai var deres nærmeste kjennskap til korps. Etter ni år har de kun gode erfaringer og se tilbake på. Det er lærerikt, sosialt og gir mestring. Det er enkelt for foreldre å støtte opp om og motivere ungene til å delta når de opplever disse positive virkningene. Foreldrene synes det er kjekt med en felles interessen for hele familien, og deltar i korpsets støtteapparat. Far sitter i styret som materialforvalter og mor er i basarkomitéen.

Dirigent for Åkra Skolekorps er Kristine Kalstø. Hun har tro på at musikantene fortsetter lenger i korpset om foreldrene er positive og framsnakker korpset. Hun oppfordrer foreldre til å komme innom øvelsene og vise sin interesse for ungenes aktivitet.

Skaper minner

Åkra skolekorps har hatt en særdeles positiv utvikling de siste ti årene. Fra 2007 med tre medlemmer til 2017 med 50 medlemmer har de i tillegg til medlemsvekst hatt en musikalsk utvikling. I 2015 vant de sin divisjon i Stavanger Open, og i år var det første året de deltok i Rogalandsmesterskapet for skolekorps og oppturen var stor da de vant sin divisjon.
Å vinne konkurranser er det de tre eldste  guttene husker best. Korpsturen til Danmark er foreløpig Morten sitt beste minne.

Hva skal til for å lykkes?

Leif Helge Olsen er nestleder i Åkra skolekorps og er opptatt av rekrutteringen til korpset og å beholde musikantene lengst mulig. Det finnes ingen fasitsvar på dette arbeidet, men han har noen punkter han ønsker å trekke fram:

  • Gi ungene muligheten til å få prøve seg og at foreldrene er positive og roser ungene og fremsnakker korpset.
  • Foreldrene trenger ikke egen korpserfaring.
  • Korpset bør ha gode instruktører/dirigent som klarer å se det beste i hver enkelt musikant/aspirant både musikalsk og sosialt.
  • En fordel at dirigenten er synlig i skolegården.
  • Ha en god plan for rekrutteringen. Spill konserter for de yngste trinnen og la elevene få prøve ulike instrumenter.
  • Det bør ikke være for dyrt å gå i korps. Forsøk å holde kostnadene lave.