Christina Solheim Karstad, daglig leder og Nina Bakke, produsent for Troms, har nå kontor i samme bygg som Tromsø kulturskole og Musikkonservatoriet i Tromsø. Her har vi et flott musikkmiljø rundt oss med mange korpsentusiaster.

Post og besøksadresse:

NMF Nord-Norge
Krognessveien 33
9006 Tromsø