Sjøforsvarets musikkorps sin konsert på frigjøringsdagen er etter hvert blitt en tradisjon. I samarbeid med Bergen kommandantskap og  Sjøforsvaret markeres freden i 1945 og veteranenes innsats i internasjonale operasjoner.

På 70-årsdagen for freden etter andre verdenskrig markeres dette særskilt.

Her blir kjente norske sanger å høre, framført av korpset sammen med Collegium Musicums kor, som Gud signe vår dyre fedreland, De brente våre gårder og Fagert er landet samt Agnus Dei fra Bruckners messe i emoll og Children’s March av Grainger.  I tillegg framfører  korpset Hjalarljod av Groven, Memories of Lidici av Martinu, Colonial Song av Grainger og utdrag fra Enigmavariasjonene av Elgar.

Den musikalske ledelsen står Bjarte Engeset for.  Han vil også fortelle om musikken og hvordan den knytter an til begivenheter og forhold koblet til frigjøringsdagen.

Sjøforsvarsprest, Kommandørkaptein Leif Tore Michelsen leder det seremonielle.

Ulike representanter fra Sjøforsvaret deltar.

Domkirken, Bergen kl. 1900. Fri entré!