Korps som søker kan få inntil 25.000,- i støtte fra banken.
NB! Korps som allerede har søkt om samfunnsmidler, men har søkt om et mindre beløp må oppdatere søknaden sin slik at søknadssummen blir 25.000,-

Les mer og søk om midler her…