Avslutningskonserten på Gult kurs på Melhus ble derfor tilegnet det eneste profesjonelle korpset vi har i Midt-Norge.

Dyktige lærere gir gode elever

Luftforsvarets Musikkorps gir barna en mulighet til å høre et godt korps, med variert repertoar og høyt nivå. Musikerne er også lærere selv og dyktige lærere gir gode elever. Luftforvarets Musikkorps er derfor en inspirasjonskilde for ungene, både som musikalske forbilder og lærere sier Kartin Moksnes som er musikalsk leder for gult sommerkurs på Trøndertun, Melhus.

På konserten som hadde en times varighet sto blant annet komposisjonen «Air Force One» av Chris M. Bernotas  på programmet. Passe symbolsk var det!

Du kan være med å støtte forsvarskorpsene ved å skrive under på oppropet «Ja, vi vil beholde Marinemusikken» og Luftforsvarets Musikkorps.