– Det er tydelig at ungdommene er understimulert på sosiale aktiviteter, forteller musikkonsulent i NMF Nordvest, Jørgen Brecke. Han innrømmer at det har blitt sene kvelder og lite søvn for mange av musikantene som deltok på samlingen.

De kommer tilbake til sine skolekorps med ny motivasjon.

 

Flere av musikantene i NUB (Nordvest Ungdomsbrass) og NUK (Nordvest Ungdomskorps) kjenner hverandre fra Musikkveka, sommerkurset for de eldste skolekorpsmusikantene i regionen.
– Vi ser at ungdommene kommer tilbake og at de snakker varmt om samlingene i sine skolekorps, sier Jørgen.

Anne og Rune Skeide fra Gossen har en sønn i regionkorpset, og i forbindelse med kjøring og henting tok de seg en hotellweekend i Nordfjord. De ser at korona og nedstengning har påvirket motivasjonen og tror slike samlinger kan inspirere ungdommer til å fortsette i korpset, også etter videregående.
– De kommer tilbake til sine skolekorps med ny motivasjon. Ungdommene i skolekorpset har også uttrykt ønske om å søke om regionsamling i det nye kulturhuset som skal bygges i Aukra.

 

Flere av musikantene i NUB og NUK ble kjent på Musikkveka i sommer.

Ungdommene leverer

For ungdommene er det å møte folk fra hele regionen på samme alder med like interesser, noe de trekker frem som et høydepunkt. I tillegg er musikken ofte noe mer utfordrende enn hva som spilles i skolekorpsene. Dirigentene Idar Torskangerpoll og Åge Barlund er imponert over nivået, og mener det ligger god læring i å spille konsert etter bare noen dager med øving.
– Samlingen avsluttes med konsert på søndag, noe som også gjør det krevende for oss dirigenter å planlegge, ettersom vi ikke kjenner musikantene så godt. Men de er utrolig flinke – ungdommene blir utfordret og de leverer!

Idar har forståelse for at musikantene kan bli stresset av konsert to dager etter de fikk utlevert noter.
– Noen prosjekter varer lenge, mens andre varer kortere, og vi tror det er godt å øve på begge deler. I prosjekter med korte tidsrammer blir musikantene testet på notelesing og det å forstå dirigenten, samtidig som de skal spille med andre enn det de vanligvis pleier. For mange er nok dette uvant, men det er også veldig lærerikt.

Jørgen mener at dette vil bidra til å styrke de lokale skolekorpsene.
– Vi vil at regionkorpsene skal være for alle musikanter som ser etter en ekstra utfordring og at det de lærer her skal være verdifullt for skolekorpset.

 

Dirigent Idar Torskangerpoll skryter av at ungdommene er konsertklar kun få dager etter de får utlevert notene.

 

90 musikanter: Et stort korps med musikanter fra NUK og NUB sammen.