Workshopen vil inneholde litt forskjellig drill-og dans.
Påmeldingen er begrenset til 40 stykker, så her blir det første mann til mølla.

Kurset blir på engelsk. Aldersgrensen er fra 12 år og oppover.

Korpsene sender inn en påmelding for alle sine deltagere per e-post til beccerella@yahoo.no. Påmeldingsfristen er satt til 10. september og påmeldingen er bindende.

Workshopen holdes i Åkrahallen fra kl. 09.00-13.00 og pris er satt till 400,- per deltager.

Kursavgift betalest inn til konto : 3364.20.46360. Betalingen merkes med korps og antall deltagere (f.eks åkradrill_10stk).

Betalingsfristen er 20. September.

Ta med drikke og litt og bite i!