I søknadsrunden til Alf Johan Aareskjolds Minnefond for 2020 var det 28 søkere.
Dette er et høyere antall enn i 2018 og 2019.

Juryen ønsker å kommentere at innkomne søknader hadde et generelt høyt nivå både på den skriftlige begrunnelsen og på lyd/videoopptak.

Alle søkere er kontaktet.

For 2020 får følgende søkere tildelt stipend:
Tobias Furholt
Dina Iversen
Fredrik Fluge James
Henrik Helgeland
Shaili Aminzadeh

Les gjerne mer om Alf Johan Aareskjold her:
https://musikkorps.no/alf-johan-aareskjolds-minnefond/