I disse tider når loppemarked og 17. mai-arrangementer forsvinner, er det behov for å tenke alternativt. På sentralt hold jobber vi med ny tiltakspakke som skal treffe korpsene bedre enn den krisepakken regjeringen la fram før påske. 

Så vet vi at flere kommuner har etablert ulike ordninger. Sjekk din kommune – kanskje det er penger å hente der.  

Her er en oversikt over forskjellig tiltak – noen kortsiktige, andre som kan planlegges fram i tid

Har du ideer til inntektsbringende aktiviteter, så tips oss på korona@musikkorps.no!