Når loppemarked og 17. mai-arrangementer ikke lot seg realisere i vår, er det lurt å tenke alternativt. Planlegg gjerne alternativer for høsten nå. Her er en oversikt over forskjellig tiltak – noen kortsiktige, andre som kan planlegges fram i tid

Har du ideer til inntektsbringende aktiviteter du vil dele med andre korps, så tips oss på korona@musikkorps.no!