PRØVETEKNIKK

Bjarte Engeset
Bjarte har studert direksjon med Jorma Panula ved Sibelius-akademiet.
Han har også studert ved det berømte dirigentseminaret i
Tanglewood i USA med lærere som Seiji Ozawa, Gustav Meier, Simon Rattle og Marek Janowski.
Bjarte er sjefsdirigent i Kongelige Norske Marines Musikkorps og har vært sjefdirigent og
kunstnerisk leder for Tromsø Symfoniorkester og for Det Norske Blåseensemble.
I en årrekke var han kunstnerisk leder for Nordlysfestivalen og Opera Nord og
permanent gjestedirigent for det Flamske Radio Symfoniorkester

Mandag 10:45-11:15 i LKS
Bjarte Engeset, lærer på Stavanger Brass Band-kurset, holder et kort foredrag om
prøveteknikk rett etter årets velkomsthilsen.

DET HANDLER OM LEDELSE

Espen Oppedal
Espen Oppedal er til daglig toppsjef i Tryg Forsikring Norge.
Han har vært korpsdirigent siden 18-årsalderen, og har i en
årrekke dirigert skole- og amatørkorps i både Norge og Danmark.

Tirsdag kl. 13:00-14:00 i LKS
Tryg-leder Espen Oppedal trekker paralleller mellom dirigenten i korpset og lederen
for en stor bedrift. Hvordan kan man som dirigent utvikle sine evner utover det
dirigenttekniske for å nå sine mål?

SAMSPILL, MUSISK BELYST

Jon-Roar Bjørkvold
Jon-Roar Bjørkvold er professor i musikvitenskap ved UiO og har skrevet
doktorgrad om barn og spontansang. Han begynte karrieren med sju år i
Sinsen skoles guttemusikkorps med trombone som sitt instrument.
Han har skrevet en rekke bøker, blant dem «Barnas Egen Sangbok», «Det musiske menneske» og
«Grunntonen, små sanger, mektige spor».

Onsdag foredrag kl 13:00-14:00 i LKS
Jon-Roar Bjørkvold holder et foredrag med utgangspunkt i en av sine bøker
– «Det musiske menneske». Her ser han nærmere på musikkbegrepet og samspillet mellom
lærer og elev.

INTRODUKSJON TIL TIMANI

Lotta Karlsson
Lotta Karlsson er pianist, sanger og komponist med grad fra Barratt Due musikkinstitutt.
Hun har seks års studier innen Timani ved Timani-akademiet i Oslo og har siden
undervist et hundretalls personer innen Timani, både instrumentalister, sangere
og dirigenter, fra nybegynnere til topputøvere.
Til daglig underviser hun i Timani ved UiT, i tillegg til å holde kurs og workshops
både i Norge og utlandet.

Torsdag foredrag kl 13:00-14:00 i LKS
Hvordan kan du ta i bruk kroppens potensiale til å musisere?
I Timani lærer du grunnleggende bevegelseslære i relasjon
til musikalsk uttrykk og teknikk.

KONSERTPRODUSKJON

Eline Moe Melgalvis
Eline Moe Melgalvis er prosjektansvarlig i Dextra Musica og har bakgrunn som blant
annet daglig leder i Oslo musikkråd og styreleder i Norsk musikkråd og Kulturaliansen.
Hun har de siste ti årene holdt ulike arrangørkurs i inn og utland og forelest
i entreprenørskap og festivalproduksjon på Barratt Due musikkinstitutt.

Torsdag kl. 18:00-21:00 i 1301
Hvordan lage drømmekonserten? Eline Moe Melgalvis tar oss med fra A til Å i
hvordan produsere en konsert!