MUSIKANTEN

Annmari Wangin
Mandag 11:00-12:30 i 1201
Workshop og foredrag for aspirantkorpsdirigenter.
Hvordan møte de nye musikantene i korpset? Med musikk!

TIGER-OBOER!

Marion Walker
Mandag kl. 15:00-16:30 i 1301
Marion har knekt koden for hvordan man driver nybegynneropplæring på obo (og fagott).
Kom og hør og lær hvordan du kan få dette til i ditt korps!

YAMAHA HARMONY DIRECTOR 200

Rolf Hinrichs
Demonstrasjon tirsdag kl. 13:00-14:00 i LKS
Workshop tirsdag kl. 18:00-20:00 i 1302
Rolf Hinrichs fra Yamaha er superbruker og produktspesialist for HD200.
Dette keyboardet er spesialutviklet av Yamaha for å brukes i blant annet korpsøvelser.
Keyboardet er et meget nyttig verktøy arbeidet med basisferdigheter som intonasjon og rytme.

FRA KOMPONISTENS STÅSTED

Hans Offerdal og Stig Nordhagen
Foredrag onsdag kl. 13:00-14:00 i LKS

Workshop med Stig Nordhagen onsdag kl. 14:30-16:30 i auditorium 6
Workshop med Hans Offerdal onsdag kl. 14:30-16:30 i 1301

Komponistene Hans Offerdal og Stig Nordhagen diskuterer komponistens syn på partituret og korpsrepertoaret.
I workshopene vil de ha ulikt fokus: Stig vil ta utgangspunkt i sine egne verk, som EM Brass-pliktnummeret Myth Forest og det store janitsjarverket Variasjoner over en folketone fra Valdres og diskutere hva dirigenten kan og bør forholde seg til i slike store partiturer.
Hans vil snakke om hvordan man, særlig i skolekorps, kan velge og tilpasse repertoaret til riktig nivå og samtidig ha riktig mengde utfordringer, både teknisk og kunstnerisk.

WIND BAND REPERTOIRE

Timothy Reynish
Foredrag torsdag kl. 13:00-14:00 i LKS
Workshop torsdag kl. 14:30-16:30 i 1301

Korpsrepertoarguruen Timothy Reynish er gjestelærer ved Dirigentuka i år.
I dette foredraget med påfølgende valgfri workshop deler han sin kunnskap og sitt engasjement rundt janitsjarrepertoaret.
Her kan du garantert få helt oppdatert og spennende innsikt i all verdens nytt og gammelt korpsrepertoar.

MUSIKKFORMIDLING

Rune Hannisdal
Workshop torsdag kl. 18:00-20:00 i auditorium 6

Rune har i mange år vært en av landets fremste skolekorpsdirigenter. Nå er han orkesterpedagog og formidlingsleder i Bergen Filharmoniske  Orkester, med ansvar for formidling av musikk til barn og unge.
La deg inspirere til å tenke nytt rundt det å sette sammen og designe kreative og engasjerende konserter.