For å finne ut noe om ungdomsfrafall mener vi at vi må ha inn eksperter på å være ungdom – nemlig ungdommen selv! Vi ønsker å sette sammen en arbeidsgruppe bestående av ungdommer fra regionen samt musikkonsulent fra NMF Hordaland til å utforske ulike tiltak/prosjekter man kan gjennomføre for å sikre økt motivasjon og deltagelse i aldersgruppen 14-18 år. Hva mener DU at vi bør ha mer eller mindre av i korps for å motivere ungdom til å fortsette? Som deltager får du sagt din mening og kommet med forslag du mener er viktig. Du får også delta på inspirasjonshelg/konferanse på hotell, og muligheten til å sette noen av tiltakene ut i praksis i regionen.

Er dette noe for deg? Send en kort søknad til christian@musikkorps.no innen 1. juni.

Søknaden kan skrives i Word eller som e-post, og bør inneholde:

  • litt om deg selv
  • hvorfor du ønsker å være med i en slik gruppe
  • kontaktinformasjon

Vi oppfordrer alle som har tanker og idéer om dette til å søke! Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer.

Tidspunkt for samling og mer informasjon vil bli avtalt etter at deltagerne i gruppa er på plass.