PRISEN ÅRETS MILJØSKAPER

deles ut til et medlem i et skole- eller drillkorps som:

  • Bidrar til å skape et bedre miljø i korpset.
  • Bidrar til at flere vil være med i korpset.
  • Kommer med ideer til fellesaktiviteter.
  • Er engasjert og engasjerer andre.
  • Er inkluderende i sin væremåte.
  • Virker samlende for miljøet.
  • Har godt oppmøte.
  • Har glimt i øyet.

Prisen er på 5.000 kroner og deles ut av Norges Musikkorps Forbund Hordaland.
Frist for å nominere kandidater er 31. desember 2018.

Prisen deles ut under festkonserten på Hordablæsten 24. april 2019.

Send nominasjon på mail til Hordaland@musikkorps.no