Klar for å gi alt

Årets deltakere heter Adrian Mackay, Denis Mashabane, Masibulele Langa og Chief Zwane. De har alle vært medlem i FBF i flere år og har stor tro på PULSE-prosjektet.

– Jeg er veldig motivert og klar til å gi alt, inspirere barn og gi dem «the south-african experience», sier Adrian.

Denis er enig.

– Jeg vil dele alt jeg kan av den kunnskapen jeg selv har opparbeidet meg. I tillegg vil jeg utforske og lære av den tilnærmingen man bruker her i Norge, sier han.

Allerede til helgen reiser Adrian og Chief til Oslo der de skal være stasjonert. Her vil de blant annet jobbe med Furuset skoles musikkorps, samt være med på ulike regionale arrangementer som Samspill og VinterPULSE. Denis og Masibulele blir værende i Bergen, der de skal fortsette å jobbe sammen med Varden skolemusikkorps. Målet i Bergen er å utvide nedslagsfeltet og kunne bidra inn mot regionale arrangementer som VinterPULSE også her. Første helgen i november deltar hele teamet på Barnas Verdensdager i Oslo, der de skal delta med sin egen pop-up performance og opptre sammen med Furuset skoles Musikkorps på hovedscenen.

Vil skape trivsel og trygghet

PULSE-prosjektet har stort fokus på sosial helse og har blant annet mål om å bidra til økt livskvalitet hos dem som er involvert i korps. Det jobbes først om fremst i lokalmiljø med høy andel språklige minoriteter og familier med lav inntekt.

– Hele ideen med PULSE i Norge er at flere barn skal få tilgang til et miljø med trivsel, trygghet, mestring og felleskap gjennom korps. Samtidig ønsker vi å sette fokus på de positive helseeffektene ved å være medlem i et korps, sier Silvelin Havnevik i NMF.

Det er ingen tvil om at årets deltakere har troen på disse fokusområdene.

– Jeg gleder meg til å være med å lære musikken videre, ikke minst fordi det gir mestringsfølelse, tilhørighet og samhold hos barn og unge, sier Chief.

Meningsfylt samarbeid

PULSE-prosjektet har betydning på flere nivåer. På et samfunnsrettet nivå har et slikt internasjonalt samarbeid positiv innvirkning på miljøet, både med tanke på læringsmetoder og inspirasjon. I tillegg bidrar prosjektet til å gjøre korpsaktiviteten kjent også blant barn og unge fra språklige minoriteter. På et organisatorisk nivå brukes PULSE også inn mot andre prosjekter, som for eksempel NMFs utviklingsprogram Bli Bedre og inkluderingsprosjektet., som er støttet av Regjeringen. I Sør-Afrika er også de norske deltakerne på plass, og de spiller en viktig rolle for utviklingen i FBF, ved å drive videreutvikling og trening av musikklærere i organisasjonen. Dette har stor betydning for videre utvikling av korpsene og legger grunnlag for økt mestringsfølelse hos den enkelte.

 

Les gjerne mer om PULSE-teamet og deres opplevelser på prosjektets blogg.