Moen var opprinnelig fra Tynset, men kom fra stillingen som fylkeskultursjef i Vestfold da han ble ansatt som generalsekretær i NMF.

Som generalsekretær hadde han et brennende ønske om at NMF skulle være best i klassen i kategorien «frivillige organisasjoner».

Moen var visjonær, og slagordet hans var «En etasje over hverdagen». Samtidig var han opptatt av å være «best på hverdagen». I det hele tatt hadde han store ambisjoner for NMF, og han var opptatt av at NMF skulle være en organisasjon som tok vare på både topp og bredde. Dette kom også til uttrykk i hans engasjement for skolekorpsene. Selv om han jobbet i Bergen var han også særdeles opptatt av sitt eget korps, Nøtterøy skolekorps, som han også dirigerte i en rekke år

I hans periode som generalsekretær ble NMF regionalisert, og det var stort engasjement i organisasjonen rundt dette. Her brukte Moen sin erfaring fra sitt virke i fylket og tilsvarende prosesser, og slik bidro han til at NMF kom styrket ut av regionaliseringsdebatten.

Arild Moen var ekstremt stolt av NMF. I tillegg til å være skolekorpsdirigent hadde han bakgrunn som instruktør på flere av NMFs sommerkurs, og var raus med å skryte av sine medarbeidere, enten det var snakk om store arrangement eller de små ting i hverdagen.

Pendlingen mellom Bergen og Nøtterøy kunne være slitsom. Moen var far til tre, og var opptatt av å følge dem opp på deres arenaer. Han valgte derfor å slutte i NMF høsten 2009.

Våre tanker går til Arilds familie.

Fred over Arild sitt minne.