I 2018 inngikk de to organisasjonene en samarbeidsavtale. en del av avtalen er at det avholdes årlige møter mellom de to organisasjonene.

På møtet deltok musikksjef Rune Hannisdal og musikkonsulent Birgitte Grong fra Norges Musikkorps Forbund og direktør Morten Christiansen og leder for veiledning og rammeplanutvikling, Åste Selnæs Domaas, fra Norsk kulturskoleråd.

Viktig møteplass

Musikksjef Rune Hannisdal er godt fornøyd med det han opplever som et styrket samarbeid mellom de to organisasjonene.

– Vi fikk til en ny overordet avtale i 2018, og nå begynner også mer av det konkrete innholdet å komme på plass. Vi er midt inne i gode og fruktbare prosesser som jeg er sikker på vil styrke det enkelte medlemskorps og den lokale kulturskolen. Han legger til at det er viktig å delta i prosessen for å forme morgendagens kulturskole.

– NMF er glad for å bli inkludert  i spennende prosesser om samskaping og fremtidens kulturskole på vegne av det frivillige musikkliv.