Tromsø Fløytetreff   10-12. juni

Fløytemiljøet i Tromsø tar initiativ til dannelse av et Nord-Norsk regionlag av Norsk Fløyteforum. Her håper de å innlemme hele landsdelen i et langsiktig samarbeid med jevnlige fløyteaktiviteter og prosjekter; faglig påfyll med fremragende solister og pedagoger, talentutvikling og sosiale aktiviteter.

NB: Kort påmeldingsfrist, 31. mars.

 

Aspiranttreff   16. april

Tromsø Kulturskole arrangerer treff for blåse- og slagverkelever på 1. spilleår. Elever på 2. spilleår er også velkomne.
Treffet finner sted på kulturskolen. Det blir spill i grupper og felles ensemble. Repertoaret legges på et inkluderende nivå. Dette blir et treff for spilleglede og sosial møteplass for barn som spiller.