Årsrapporten skal bekrefte korrekt medlemstall og styre pr 31. desember. Det er medlemstallene korpsene bekrefter i denne rapporten som ligger til grunn når NMF får tildelt statsstøtte.

Fristen 15. desember er satt fordi det nå kun er leder som kan sende inn rapporten, og erfaringsmessig vet vi at en del korps vil ha behov for hjelp til å registrere ny leder/styremedlemmer/sette «gamle» verv som opphørt osv. Dagene før jul og i romjulen er bemanningen i NMF sterkt redusert (avspasering /ferie) og det vil dermed ta lenger tid å få hjelp.

Merk
Årsrapporten må ikke forveksles med årsmøtereferat eller årsmelding (noe NMF ikke krever å få tilsendt), men er altså en rapport som skal genereres ut fra medlemsdatabasen i Korpsdrift.no.

Før korpset kan sende inn årsrapporten må dere sørge for at alle nye medlemmer er meldt inn, og de som har sluttet er meldt ut. Dere må også sørge for at styresammensetningen som vises er korrekt. Det er medlemstallet i databasen ved utgangen av året som er grunnlag for fakturering av kontingent og forsikring. Det gis ikke fratrekk på kontingent- og forsikringsfaktura om korpset har glemt å melde ut eller endre medlemmer. Medlemmer som ikke er innmeldt er ikke forsikret!

Når medlemsliste og styret er oppdatert og korrekt, gå til fanen «korps» og klikk på knappen «Årsrapport». Alle styremedlemmer kan gå inn her og se rapporten, men det er altså kun leder som kan sende den inn.

Årsrapport illustrasjon

Dersom man trenger å gjøre endringer etter at man har sendt inn rapporten vil dette være mulig fram til 31.12. Gjør man endringer i korpsdrift som krever ny innsending vil man få beskjed om dette. Send så inn rapporten på nytt etter at alle endringer er utført. Sist innsendte rapport er den eneste som blir lagret hos oss.

Årsrapporten skal altså kun sendes inn elektronisk, innen 15. desember. Det er kun leder som kan sende inn rapporten.

Det korpset må huske er:

  • Sjekk at opplysningene om korps og styre er riktig, oppdater eventuelle feil i Korpsdrift.
  • Send årsrapporten v/leder (frist 15.12)

Andre rapporteringsfrister (utenom årsrapporten):

Her finner du flere tips i Korpsdrift