Musikken til artistic twirl (solo) og artistic pair til bruk på både kvalifiseringskonkurransen i Ålesund 16. – 18. desember og VM Twirling og Nations Cup sommeren 2023: Last ned musikken

ARTISTIC TWIRL (SOLO) OG ARTISTIC PAIR (DUETT)

Musikk: Standardmusikk – se ovenfor
Lengde program: Max 1:45
Areal: 12 meter bredde, 6 meter dybde

Det anbefales å ikke bruke de to fremre hjørnene (mot front), men bygge koreografien rundt øvrig tilgjengelig areal.

Beskrivelser:

Artistic twirl (solo): Solodisiplin med fokus på kroppsteknikk og dansebevegelser. Samtidig med dansebevegelsene skal det utføres drillmomenter fra alle de tre tekniske hovedgruppene aerials, contact material og rolls. I tillegg skal koreografien bestå av forflytning, bruk av gulv, «staging», travelling complex og artisteri innenfor valgfri stilart til musikken (f.eks. jazz, ballett, lyrisk, moderne, karakterdans osv). Valgt stilart bør gjennomføres konsekvent slik at det skapes en rød tråd gjennom koreografien. Bevegelser, uttrykk og formidling av følelser skal passe musikken med tanke på lyse og mørke toner, kontraster, kraftige eller svake toner. Se webinar om Artistic twirl.

Artistic pair (duett): Duettklasse der deltakerne er gjensidig avhengige av hverandre, og hvor koreografien skal vise både tekniske ferdigheter og artisteri gjennom en blanding av drill- og dansebevegelser. Fokus er kroppsteknikk og parestetikk, og programmet skal bestå av drillbevegelser innenfor alle de tre tekniske hovedgruppene aerials, contact material og rolls. I tillegg bør programmet inneholde exchanges og travelling complex, «staging» og bruk av gulv. Det er vesentlig at koreografien er satt sammen som en duett med samarbeid på en slik måte at hver utøver er avhengig av den andre for at koreografien skal gi mening og sammenheng. Som for artistic twirl kan artistic pair lages utifra en spesifikk stilart som man må holde seg til gjennom hele koreografien, og der rytmen, følelser og høye, svake, lyse og mørke toner reflekteres i koreografien. Duettmedlemmene bør vise en god samhandling, omtrent som om de kommuniserer uten å snakke sammen.

I både artistic twirl (solo) og artistic pair (duett) tillates det bruk av akrobatiske momenter på uttakskonkurransen 16. – 18. desember. Vi gjør oppmerksom på at dette absolutt ikke er påkrevd. Travelling complex-momentene kan gjerne bestå av f.eks. splitthopp forlengs og sidelengs, bruk av illusion og andre momenter som allerede er tillatt i korpsdrill. Det viktigste er at de valgte bevegelsene utføres med riktig teknikk og er av høy kvalitet.

VIDEOEKSEMPLER ARTISTIC TWIRL:

VIDEOEKSEMPLER ARTISTIC PAIR:

Både Artistic twirl og Artistic pair vil bedømmes etter skalaen 0 – 100 poeng med samme poengtrekk som i henholdsvis Drilldans solo og Drilldans duett. Dommerskjemaene som viser hva man kan få inntil 20 poeng for (5 ulike «captions») finner du her: Dommerskjema ARTISTIC TWIRL og Dommerskjema ARTISTIC PAIR.

ARTISTIC TEAM

På kvalifiseringskonkurransen 16. – 18. desember i Ålesund gjøres uttak til Nations Cup og VM Twirling i Artistic Team basert på påmeldingen i Drilldans tropp. Konkurransen følger alle de vanlige reglene i NMFs retningslinjer for Drilldans tropp.

Vi gjør oppmerksom på at tropper som deltar i Artistic team på VM og Nations Cup må ha minimum 6, maksimum 8 medlemmer i troppen og musikklengden 03:00-03:30 når de deltar i august 2023.

VIDEOEKSEMPLER ARTISTIC TEAM: (NB! På uttakskonkurransen i Ålesund er det ikke tillatt med akrobatiske momenter i Drilldans tropp. Tropper som får uttak i Artistic team velger selv om de vil ha med dette ved deltakelse i Liverpool sommeren 2023)