Musikanter og foresatte trenger og forberedes på de ventede opp- og nedturer, og her har korpset en viktig informasjonsrolle. Informer og normaliser både medgang og motgang. I motbakkene kan det være viktig med litt positiv «drahjelp». Klarer musikanten å komme seg over kneika, venter nye givende musikalske opplevelser!

 

Det er viktig å engasjere seg i hver enkelt musikant. Gi gjerne positiv adferd ekstra oppmerksomhet. Da kan dette smitte over og være med på å legge føringen for musikkopplæringen. Bruk energi på de som virkelig vil!

 

Tips til foresatte:

  • Sørg for at barnet kommer på spilletimer og korpsøvelser også i «tunge tider».
  • Øving er bra, men ikke la det bli et mas. Lag øve-rutiner i gode perioder. Da øver kanskje musikanten også i tyngre perioder og blir raskere ivrig igjen. Ros er viktig for motivasjonen.
  • Si ifra til dirigent og spillelærer når barnet er mindre motivert. Laber motivasjon er ikke alltid så synlig på øvelsen.

Til dirigenten:

  • Snakk med musikanten det gjelder, også de foresatte.
  • Se etter tiltak som kan motivere den enkelte musikant. – Ulike barn trenger ulike metoder.
  • Samarbeid med spillelæreren og de andre voksne i korpset.

Til styret:

  • Bidra til at den enkelte musikanten blir sett og at motivasjon er et tema som kommer på agendaen.
  • Pizza, kaker og frukt er godt innimellom, men musikk-kafe eller øve-aksjon kan være enda mer motiverende. God musikkopplæring må stå i sentrum!

Flere aspirant-tips