Se for deg at lille Thea snubler på øving.

Kornetten blir slått skjev, og Thea får sprekk i en fortann og må til tannlegen. Hendelig uhell som kan få leie følger om hun ikke er registrert med forsikring i NMF!

Hvert år står korpsene overfor dilemmaet;  Når skal vi registrere aspirantene?

Det svaret gir seg selv når en ser på hvilke konsekvenser det kan få om man velger å vente, eller glemmer å registrere aspirantene.

Forsikring og ansvar

Hendelig uhell skjer daglig. At korpset må reparere eller kjøpe nytt instrument er en ting, men lille Thea kan få trøbbel senere i livet med den skadete tannen. Da er det viktig at hun er registrert i NMFs database slik at skaden kan registreres hos If, ellers kan det bli kostbart å rette opp i senskader.

Aspirantsekken

Alle aspiranter som er registrert i løpet av 2015 får den populære aspirantsekken til odel og eie. Det blir bestilt antall sekker i henhold til antall registrerte aspiranter. Husk og benytt «aspirant» eller «drillaspirant» når det registreres!

Om å vente til det er «sikkert» at aspiranten blir i korpset:

Det er fristende å vente «bare litt» med å registrere en aspirant. Ikke gjør det! Vær heller på den sikre siden!

Det er fort gjort å fjerne et medlem i Korpsdrift! Det er ved årets slutt medlemslisten skal være oppdatert, slik at korpset får riktig kontingentfaktura.