Norges Musikkorps Forbund har vore sterkt inne i utviklinga av studiet i Sverige. Samstundes har NMF vore med i ei arbeidsgruppe ved Norges Musikkhøgskole og utvikla vidareutdanninga «Skolekorpsledelse».

Aspirantkorpsdirigent

Studiet ved Musikhögskolan Ingesund i Arvika i Sverige er utdanning for dei som jobbar med korpsmusikantar sitt fyrste år i samspel, eller aspirantkorpsdirigentar. Studiet heiter «Blåsorkestermetodik för nybörjarnivå» og gir deg 30 høgskulepoeng.

-Det eksisterer ikkje noko tilvarande studie i Norden, så det er fantastisk at vi no endeleg er komen så langt at du kan studere dette ved ein høgskule, seier Birgitte Grong som er NMF sin representant i dette arbeidet.

Grong er også ein av to hovudlærarar på studiet saman med Annmari Wangin.

Annmari Wangin frå Sverige og Birgitte Grong frå Norge.

Annmari Wangin frå Sverige og Birgitte Grong frå Norge.

Studieinnhald

Innhaldet i undervisninga er blant anna planlegging, dirigering, dirigentens rolle, repitisjonsmetodikk, samarbeidsformer m.m.

Opptak til studiet skjer frå 15. mars – 15. april 2016.

Flyer Aspirantkorpsdirigering

«Skolekorpsledelse»

I tillegg til utarbeiding av studiet i Sverige har NMF gjennom året site i ei arbeidsgruppe ved Norges Musikkhøgskole og utvikla vidareutdanninga «Skolekorpsledelse». Dette studiet er eit deltidsstudium som går over to år med 15 studiepoeng i året. Studiet tar føre seg heile skulekorpsløpet.

Her kan du lese meir om «Skolekorpsledelse» ved Norges Musikkhøgskole

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelorgrad i utøvande musikk med ensembleleiing eller bachelor i musikkpedagogikk med ensembledidaktikk og –praksis.
Sentralt innhald i studiet er kunnskap om kva det betyr å dirigere eit skulekorps, samt fagdidaktisk kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over den musikalske utviklinga i korpset, på kort og lang sikt.

Søknadsfrist på NMH 15. april.

Studieplan_Skolekorpsledelse

Også Griegakademiet (GA) i Bergen i samarbeid med NMF har opptak for skulekorpsleiing i løpet av våren.  Meir informasjon kjem i mars. På Universitetet i Bergen sine sider kan du lese om studiet.

Universitetet i Stavanger (UiS) køyrer vidare med Digitale dirigentstudier. Her er det godt med søknader. Fristen er gått ut.